0529 45 28 10

Hoe werken zonnepanelen?

U vraagt zich wellicht af: Hoe werken zonnepanelen eigenlijk? Hieronder hebben we de werking van zonnepanelen voor u kort samengevat.

Zonnepanelen werken vrij eenvoudig.

Deze zijn gemaakt van de grondstof silicium en kunnen zonne-energie omzetten in elektriciteit. Deze is precies hetzelfde als de stroom die u van uw energiemaatschappij (grijze of semi-groene stroom) afneemt.

Een zonnepaneel systeem bestaat uit:

A) Zonnepanelen
Zonnepanelen moeten idealiter op het zuidoosten of zuidwesten gericht zijn. De daarbij behorende hellingshoek zou tussen de 15° en 60° op het dak geplaatst moeten worden. Het zonlicht dat op de panelen valt wordt rechtstreeks omgezet in elektriciteit.

B) Omvormer(s)
De geproduceerde gelijkstroom wordt via een zonnepanelen omvormer omgezet naar wisselstroom die u direct kunt gebruiken.

C) Meterkast
Afhankelijk van uw elektriciteitsverbruik zal al het overtollige stroom het elektriciteitsnet ingevoerd worden. Uw meter zal dan terugdraaien, bv. overdag als er geen apparaten in gebruik zijn. Als uw stroomproductie via uw zonnestroomsysteem aan het einde van het jaar even groot is als uw werkelijk stroomverbruik, zal uw energiefactuur min of meer op nul staan.

D) Terugleveren
Het geproduceerde stroom wordt direct geleid naar de ‘verbruikers’. Dus staat de televisie aan dan zal het opgewekte zonnestroom door de televisie gebruikt worden. Dit is uw eerste voordeel, door vermeden inkoop. U koopt niet in bij uw leverancier, maar u gebruikt uw eigen zonnestroom. Dit resulteert in een lagere afname van stroom bij uw energieleverancier, dus een lagere factuur. Wat voornamelijk in de zomer zal voorkomen is dat het systeem meer stroom produceert dan u op dat moment gebruikt. Het overtollige stroom wordt dan via de aansluiting in uw meterkast terug het net ingevoerd. Er zijn dan twee opties;

  • U heeft een draaischijf meter; deze zal terugdraaien, wat resulteert in een lagere stand van uw meter, dus een lagere energienota.
  • U heeft een digitale meter. Deze moet dan voorzien zijn van een ‘terugleverstand’. Indien dit het geval is dan zal uw meter het terug geleverde stroom aan het net registreren. Uw energieleveranciers is (wettelijk) verplicht om tot 5000 kWh stroom dat terug geleverd is te ‘salderen’, dit betekend te verrekenen met uw afname tegen de prijs die u betaald voor een kWh stroom (inclusief energiebelasting, belasting en variabele componenten). Indien uw digitale meter geen ‘terugleverstand’ heeft dan dient u een geschikte meter voor terug levering bij uw netbeheerder aan te vragen.

Kortom
Een zonnepaneelsysteem genereert elektriciteit gedurende de dag in voldoende hoeveelheid om ons van stroom te voorzien gedurende de dag én nacht. De overtollige energie geproduceerd overdag wordt naar het stroomnet geleid zodat het beschikbaar is zodra we daar behoefte aan hebben. De zonnepanelen van tegenwoordig zijn zo geavanceerd dat ze geen direct zonlicht nodig hebben om energie te kunnen produceren. Met de eerste zonnestralen van de dag of zelfs met bewolking kan het systeem zonne-energie produceren.

Hopelijk hebben we hier antwoord gegeven op de vraag: Hoe werken zonnepanelen?

Wilt u weten wat het voor u kost om zonnepanelen op uw woning te leggen in Ommen of in de rest van Nederland, Vraag dan nu een offerte aan.

    Gegevens Aanvrager

    Overige gegevens

    Foto's